Du bist hier: Interpreten > R > Songtexte von Raïna Raï > Songtext: Zabana
Zabana


Ya dbeili yana wa a3la Zabana
Ya dbeili yana wa a3la wlidet bladna

batal wahrani assmah qamhani
batal wahrani assmar qamhani
sifeh yamani bayad tarikhna bayad tarikhna
rouhi fi deh galbi yahwah
rouhi fi deh galbi yahwah
choubane ma3h qahrou a3diana qahrou a3diana

ya dbeili yana wa a3la Zabana
ya dbeili yana hmida Zabana

nabnih timtal fi sidi blal
nabnih timtal fi sidi blal
bensa wa rjal fi wast bladna fi wast bladna
bedhab natwih tjawha3r a3ynih
bedhab natwih tjawha3r a3ynih
tahmel eydih silah jihadna slah jihadna
ya dbeili yana wa a3la Zabana
ya dbeili yana wa a3la Zabana

sawt elkifah esma3 w rah
sawt elkifah esma3 w rah
bakar beslah wa mcha belgana wa mcha belgana
ana salo lelbhaja lelrar winta ja
salo lelhaja lelrar winta ja
kanou faraja wela3diane hayrana ela3diane hayrana

ya dbeili yana wa a3la Zabana
ya dbeili yana wa a3la Zabana

wa 3la aljazeyer hassaroh l3ssaker
wa 3la aljazeyer hassaroh l3ssaker
ana manichi hayer gal lihom ana
gali lihom ana. ana ana nahmiha bi3aini nafdiha
ana ana nahmiha bi3aini nafdiha
bari nahdiha o namchi lil fana
onamchi lilfana
ana achida fi alah o alkhwaf 3lach
achida fi alah o alkhwaf 3lach
rouhi lilah o hdar tawrtna
yana ya 3oudi gahni
manichi mhaani
ya 3oudi gahni ghani
manichi mhaani
yana o bki yala7zin
tarikh shabna

ya dbeili yana wa a3la Zabana
ya dbeili yana wa a3la Zabana

ya dbeili yana wa a3la Zabana
ya dbeili yana wa a3la Zabana
aman amannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
ya 3awdi ghani o manichi mhani
o bki ya la7nin tarikh shabana

(c) 2008 - 2014 Songtexte-kostenlos.com